Heilsubankinn.is er upplýsinga- og gagnabanki. Vefnum er ætlað að vera vettvangur sem tengir saman þá aðila sem leita leiða til að ná bættri heilsu og betri líðan við þá meðferðar-, þjónustu- og söluaðila sem bjóða þjónustu og vöru sem stuðlar að heilbrigði og góðri líðan.

Hlutverk fyrirtækisins verður því að stuðla að bættu líferni og betri heilsu og benda á leiðir sem fólk getur farið til að öðlast það.

Stefna fyrirtækisins er: FRÆÐSLA, UMRÆÐA, ÚRRÆÐI

Heilsubankanum er ætlað að vera:

 • vettvangur sem fólk leitar fyrst til þegar leita á leiða til heilsueflingar
 • mótvægi gegn ofuráherslu á lyflækningar
 • hvatning til almennings um að taka ábyrgð á eigin heilsu og lífi
 • vettvangur sem sameinar ólíkar leiðir að sama marki
 • vettvangur fyrir skoðanaskipti fólks um eigin reynslu og úrræði

Vefurinn mun ná yfir efni sem stuðlar að líkamlegu og andlegu heilbrigði manneskjunnar, heilbrigðu og mannbætandi samfélagi auk efnis sem hvetur til uppbyggingar og viðhaldi á heilsusamlegu umhverfi. Vefurinn mun hvetja fólk til að taka aukna ábyrgð á eigin heilsu og benda á leiðir til þess.

Aukning og vægi hinna svokölluðu velferðarsjúkdóma í þjóðfélagi okkar síðustu ár hefur verið gríðarlegt og sér ekki fyrir endann á þessari þróun. Sérfræðingar hafa á síðustu árum bent ítrekað á að með því að breyta lífsstíl okkar til hins betra má hefta þessa þróun og jafnvel snúa henni við. Og á sama hátt hafa þeir bent á að þeir sem eiga við heilsubrest að stríða og leita fjölbreyttari leiða en eingöngu til hinna hefðbundnu lyfjagjafa til að ná heilsu, ná yfirleitt mun betri árangri en þeir sem eingöngu reiða sig á lyfin. Má þar nefna aukna hreyfingu, breytingu á mataræði og óhefðbundnar meðferðaleiðir.

Gæðakröfur Heilsubankans:

 • Vefurinn verður lifandi og aðgengilegur. Efni hans verður uppfært reglulega þannig að fólk gangi stöðugt að nýju efni og upplýsingum.
 • Viðskiptavinum mun standa til boða að senda inn fyrirspurnir til sérfræðinga Heilsubankans og verður skilvirkni tryggð og tímarammi settur. Í upphafi verður miðað við að svör fáist innan tveggja sólahringa og fær viðkomandi meldingu um það þegar hann leggur inn fyrirspurn. Þessi tímarammi verður endurmetinn eftir þörfum.
 • Þeir meðferðaraðilar sem sækjast eftir að skrá upplýsingar um sig inn á vefinn þurfa að uppfylla þær kröfur sem lög frá Alþingi setja, til að viðkomandi geti kallað sig græðara eða þarf viðkomandi að vera með annars konar viðurkennda menntun á heilbrigðissviði.
 • Samskonar kröfur verða gerðar til sérfræðinga sem fengnir verða til að svara fyrirspurnum notenda, og gerðar verða til þeirra meðferðaraðila sem sækjast eftir skráningu á vefinn.
 • Áhersla verður lögð á það að benda fólki á að leita alltaf eftir áliti lækna ef um sjúkdómseinkenni er að ræða. Lausnir Heilsubankans koma aldrei í stað álits læknis.
 • Heilsubankinn mun setja strangar gæðakröfur gagnvart þeim vörum sem boðnar verða þar til sölu. 
 • Reynt verður að komast í snertingu við notendur Heilsubankans með spurningakönnunum sem kanna viðhorf notenda til vefsins.

Framkvæmdarstjóri og ritstjóri Heilsubankans er Hildur M. Jónsdóttir

Halló, ég er Hildur.

Allt mitt líf hef ég þurft að takast á við mikil heilsufarsvandamál sem hafa stöðugt þróast til verri vegar í gegnum árin. Fyrir örfáum árum síðan var ástand mitt orðið svo slæmt að ég gat eingöngu staðið upprétt í um 2 klukkustundir á dag. Ég var með stöðuga verki, enga orku, svaf illa og þjáðist af langvarandi mígreni.

Ég hef verið að safna á mig sjúkdómsgreiningum allt mitt líf, þ.m.t. er liðagigt, slitgigt, meltingarsjúkdómar, vefjagigt, krónískt mígreni, lágur blóðþrýstingur, skjaldkirtilssjúkdómur og svona má lengi telja.

Fyrir um 3 árum fékk ég nóg. Ég neitaði að vera fórnarlamb “ólæknandi” sjúkdóma og sór þess eið að finna leið til að öðlast aftur líf mitt.

6 mánuðum síðar var ég laus við öll lyf og laus við nær öll einkennin sem höfðu stjórnað lífi mínu fram að því.

Markmið mitt er að aðstoða eins marga og ég get að feta sömu braut og ég hef farið og vonandi hjálpa þeim að ná sambærilegum árangri og ég hef náð.

ReynslusagaHafa Samband

Deildu þessum upplýsingum